Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
196
C.
«TtV; 2. io1ter\ a aertain
man, een zeker man.
Certainly, adv. gcwisselijk^
zeker,
Chain, >. ketting,
to Chain, r. a. kluisteren,
ketenen.
Chair, s. stoel; the papal
chair , depausselijke stoel.
Chaise, s. chais.
Challenge, s. uitdaging,
io Challenge, v. y, uitdagen
{tot den strijd).
Chamber, s, vertrek, kamer,
Chamber-hussar, s. kamer-
huzaar.
Champaign, s. Champagne-
wijn,
Champion, strijder,vechter,
Chan, 8. Chan, {Tartaarsch
vorst).
Chance , 8. geval, fortuin; by
chance , toesallig, hij ge-
val; games of chance , Aa-
zardspelen, kansspelen,
to Chance, y.n, hij toeval ge-
beuren ; he chanced to
come, hij kwam toevallig.
Chancellor, s. kanselier.
Change, 8. verandering.
to Change, v.a. etn. verande^
ren; 2. zich veranderen-,
to change for the better,
verbeteren,
to Chant, v. a. ein. zingen.
Chapel, 8. kapel.
Chaplet, 8. krans.
Character, s.\. karakter, {de
persoonlijke hoedanigheden
van een' mensch)', 2. goe-
de of kwade naam, waar-
in iemand staat, getui-
genis.
Charge, s. 1. last, lading
verzoék, bevel; 3. aan-
bal ; 4, ^ beschuldiging ,
klagt; 5. uitgave, kos-
ten,
to Charge, v. a, l. heiaden,
bevrachten; 2. een %oerk op-
dragen ; 3. beschuldigen.
Chariot, s. wagen.
Charitable, adj. liefderijk,
goedaardig.
Charity, s. i. weldadigheid,
milddadigheid; 2,goedheid,
Charity-house, s. armhuis.
Charles, 8. Kavel,
Charm , s. bekoring; be-
koorlijkheid.
to Charm, bekoren.
Charming, adj. bekoorlijk,
innemend.
Charon , s. Charon , {de my-
thologische veerman naar
de benedenwereld).
Charondas, 8. Charondas (een
oud wetgever in Sicilië),
io Chase, v. ei, jagen, ver-
jagen.
Chastity, 8. kuischheid,
to Chat, v. n, praten, bab-
belen, to chat away the
evening, den avond ver-
praten.
Cheap, adj. etadv. goedkoop,
to Cheapen, v. n. et a. diw
gen, koopen, naar den
prijs vragen,
to Cheat, v. a. bedriegen;
to cheat one out of an e-
state , iemand van een
goed berooven.
to Check, v. a. temmen, in
toom houden.
Cheek, 8. wang.
Cheer, s. 1. vrolijkheid; 2.
luim; to be of good cheer,
goeds moeds zijn.
Cheerful, adj. vrolijk.
Cheerfulness, $, vrolijkheid.
Cheese y 8. kaas.