Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
195
Careful, adj. torqtuldig, tUj-
tig; to bo careful, zorg
dragen.
Carefully, adv. zorgvuldig-
lijk.
Caress, 8. liefkozing.
Carnivorous, adj, vleeacH-
vretend.
to Carol, v. n. zingen.
Carpenter, s. timmerman.
Carriage, 8. 1. geleiden^ dra-
gen; 2, voertuig n wagen;
3. (uitwendig) gedrag.
to Carry, v. dragen^ lei-
den ^ brengen, wegbren-
gen; to carry one's self
erect, regtop gaan; to
carry off, wegvoeren; to
carry on, bevorderen.
Carthago, 8. 1. Carthago ^
(eene oude beroemde stad
aan de kust van Afrika)',
2. New Carthage, Nieuw
Carthago i (eene van de
Carthagers gebouwde stad
in Spanje),
Carthaginian, I.) adj. Car-
thaagsch ; II.) s» Car-
thager.
to Carve, t. a. I. snijden^
houwen; 2. graveren ^ (in
metaal of andere stoffen
beelden snijden).
Case, 8. 1. geval, gebeur-
tenis, gesteldheid eener
zaak; in case , in geval;
2. koker,
Casement, 8. raam, venster.
Cassowary, s. casuaris, (ee-
ne groote soort van vogels).
* to Cast, (imp. en part.
cast, V. a. werpen; to
cast off, afwerpen y ach-
terlaten, terug laten.
Csstle , 8. kasteel.
Catalogue, i. lijst.
Cataract, 8. waterval,
* to Catch, (imp. en part,
caught) v.a. et n. vangen,
betrappen, opvangen; to
catch at, grijpen naar,
aangrijpen, grijpen.
to Cater, v. n. voorraad van
levensmiddelen aanschaf-
fen , provianderen, spijs
bezorgen.
Caterpillar, 8. rups.
Catholic, adj. ets. CafAoZyA.
Cato, 9.CatOy (eenbetoemd
Romein y Cicero's en Ce-
sar's tijdgenoot).
Cattle, 8. vee.
Cause, 8. \, oorzaak; pro-
ces , geding, regtsgeding.
Cavalier, s. ruiter.
Cavalry, s. ruiterij.
Cave, 8. holy grot y spelonk,
to Cease, v. n. et ei,ophou-
den.
Ceiling, s. zoldering, pla-
fond.
to Celebrate, t. a. 1. prij-
zen, roemen; 2. vieren.
Celebrated, adj. beroemd.
Cell, 8. cel, kloostercel.
Cellar, s. kelder.
Celtiberian , s. Celtiheriër,
(een oud Spaansch volk).
Cement, s. kalk; stopverf.
Censorious, adj. bedilziek.
Censure, s. berisping.
to Censure, v. a. berispen.
Centurion, s. Centurion^
(een hoofdman over hon-
derd bij de Romeinen),
Century, 8. eeuw.
Ceremonial, s. ceremoniëel.
Ceremonious, adj. plegtig,
^*net vele gebruiken ver-
bonden.
Ceremony, s. plegtigheid.
Certain, adj. 1. zeker ge-