Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
B.
193
ttpbrengen; to brtng forth,
voortbrengen , ie voor-
schijn brengen.
Brink , «. rmid.
Brisk, levendig J vrolijh.
Broad, adj; breed.
Broken, part. van to break.
Brood, s. gebroedsel.
Brook, 8. beek.
to Brook, V. a. verdragen,
verduren.
Broth, 8. saus, sop, soep.
Brother, s. broeder.
Brown, adj. bruin.
Brundusium, s. Brundusium,
(stad en haven in Italië).
Brush, 8. schuijor, penseel.
Brussels, s. (destad) Brussel.
Brutal, adj. 07imenschelijk,
onbeschoft, wild^ ruw.
Brutality, ^.onbeschoftheid,
ruwheid.
Brutally , adv. onmensche-
lijk , wreed.
Brute, 8. redeloos dier.
Bufibonery, 8. poetsemakerij.
Bugle t s. schitterende knoop,
glaskoraaltje.
to Build, V. a. bonwen.
Building, 8. gebouw.
BuH, s. buly stier.
Bulldog, 8. (eene soort van
honden), bulhond.
Bulwark, s. bolwerk.
Bunch, 8. l.bogchel; 2. bun-
del , tros.
Bur, s. klis.
Burden , s. last.
Burgess, 8. burger.
" to Burn, v, a. et n. bran-
den , verbranden.
Burnt , of Burned, z. to
Burn, verbrand.
* to Burst, v.n. eta.
2. doenbersten, doensprin-
gen; 3. plotseling en met
onstuimigheid komen;
bursting into the room,
in de kamer stuivende^
4. uitbarsten, met hevig*
heid zigtbaar worden; he
burst out a laughing, hij
borst uit van lagchen.
to Bury, v. a. begraven.
Bush, 8. struik, heestergewas.
Busily, adv. naarstig, vlijtig.
Business , 8, werkzaamheid,
zaak; now to our business y
nu ter èake.
to Bustle, v. n. (door eenen
hoop volks) henen drin-
gen , stommelen, woelen.
to Busy , V. a. bezig houden.
Busy, adj. bezig.
But, conj. 1. maar, doch,in-
tusschen;2.maar;ZMechts',
4. behalve j none but, nie-
mand dan; 5. ah slechts;
6. dat niet. IVa no doubt,
no question, staat hel in
plaats van that, dat.
Butter, 8. boter.
Butterfly, s. vlinder, kapel.
Button, 8. knoop,
" to Buy, V. a. (imp, en
part, bought) koopen.
Buxz, 3. gesuis, gemurmely
gedruisch.
By, I.) prepos. door, bij,
naast; by himself, alleen;
by no means, geenszins.
• (Daardoor wordt de wer-
kende oorzaak, het werk-
tuig , middel, ook de wijzo
eener daad aangeduid); II.)
adv. daarnevens, daarbij,
C.
Cabin, 8. hui; kajuit.
Cabinet, s. kabinet, spreek-
kamer,
13