Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
190
B.
Because, conj. dewijl^ ver-
tuit s,
to Beckon , v. n. wenken.
*pto Become, (imp. Became)
v. n. 1. worden; what is
become of him ? %oat is er
van hem gewordend waar
is hij gebleven? 2. beta-
. 7nen, voegen,^
Becoming, adj. betamelijk,
welvoegelijk.
Bed, s. bed.
Bedchamber, s. slaapkamer.
Bedlam, s. dolhuis.
Bedside, s. bedsponde.
Bee, s. hij.
Beef, «. rundvleesch,
JBeen, (partic. van to be)
geweest.
Beer, s. bier,
* to Befall, di. overkomen i
wedervaren,
to Befriend , v. a. eene vriend-
schap bewijzem
Before, 1,) prep, voor; II.)
adv. vooraf, te voren;
III.) conj. eer, voor dat.
to Beg, v. ^.bidden, smee-
ken., verzoeken,
* to Begin (imp. began
begun), V. a. et n. begin-
nen , aanvangen.
Beginning,s. begin, beginsel.
Behalf, s. voordeel, nut, on-
dersteuning; inmybebalf,
om mijnentwil,
to Behave, v. n, en to Behave
one's self, v. a. zich ge-
dragen.
Behaviour, 8. gedrag.
to Behead, v. a. onthoofdenm
Behind, prep, achter.
* to Behold, V. a. zien;
aanschouwen j behold,
zie daar,
Behol4er> nanschouwer.
Being, partic, van to be,'
zijnde.
Being, s. l,wezen;2. bestaan,
to Believe, v. a. etn.gclooven.
Bell, 8. klok, bel.
Belly, s. buik.
to Belong, u. toebehoor en.
Beloved, adj. bemind, geliefd.
Below, adv. et prep, bene-
den^ lager.
to Bemoan , v. a. beklagen, be-
treuren.
Bench, s. bank.
* to Bend, [imp. et partic,
bent) V. a. buigen; 2. span-
nen.
Beneath, prep, et adv. bc7ie-
den.
Benefaction, s. weldaad.
Benefactor, s. weldoener.'
Beneficence, s. weldadigheid.
Benefit, s. weldaad.
Benevolent, adj. weldadig^
milddadig,
to Benumb, v. a. doen ver-
stijven.
Benumbed, adj. verstijfd.
to Bequeath, t. a. (hij testa-
ment) vermaken.
• to Beseech , v, a. bidden,
verzoeken.
Besides, I.) prep, buiten^
behalve, II.) adv. buiten-
dien^ bovendien.
to Besiege, a. belegeren.
Besieger, s. belegeraar.
Best, adj. etadv. (cn welde
superlativus va7i good en
-well) beste y grootste.
to Bestow, v. a. 1. geven ^
mededeelen; 2. aanwen-
den, te koste leggen.
Betimes, adv. bijtijds, ras,
vroeg.
to Betray, t. a. !• verraden;
2. ontdekken; 3. (door hei-