Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page

188
B.
waarin Athene de hoofd-
stad was).
Attire , 8. dragt, Meeding,
Attitude , 8. houding {deslig-
chaams),
to Ailractt t. a./oAAc«, tot
zich trekken.
to Attribute , v. a, toeschrij-
ven , aantijgen.
Audience, 8.1. gehoorgeving,
audientie; 2, toehoorders,
auditorium.
Auditor, s. toehoorder.
to Augment, v. a. vermeer-
deren.
Augur, 8. vogelwigcheiaar,
Augustus , 8. Augustus, {de
eerste Romeinsche keizer),
Aulisjs. Aulisy {eene Griek^
sche haven in Boeotie)'
Austere, adj. streng, hard.
Austerity , s. strengheid,
harde leefwijze.
Authentic, adj. gelooficaar^
dig.
Author, 8. schrijver.
Authority, s. aanzien, gezag.
Autumn, s. herfst.
to Avail, V. n. nuttig zijn , tot
nut verstrekken y hate^i.
Avarice, s. gierigheid.
to Avenge, v, a. (zich) wreken,
to Avert, v. a. afwenden,
to Avoid, v. a. vermijden,
to Await, (even als het en-
kele wait) v. a. verwachten,
* to Awake 1.) v. a. {imp,
awoke), opwekkenill.)^, n.
ontwaken.
Awake, adj. wakkfir,
to Awaken, v. a. opwekken.
Aware, verdacht, op zijne
hoede; he was not aware of
it. Ay voorzag het niet^
hij verwachtte het niet.
Away, adv, weg.
Awe , 8. vrees, eerlied, ont-
zag.
to Awe, V. a, 7)iet eerlied
vervullen.
Awfu], adj eerwaardig, htii-
veringwekkend, plegtig.
Awhile, eenejjoos, een'
tijd lang.
Awkward, adj. ongeschikt,
lomp.
Awkwardly, ongeschikt,
loi^ip.
Awkwardness , s. ongeschikt-
heid ^ lompheid,
Ay , adv. ja , {in plaats van
het gewone yes.)
Babe, 8. klein kind.
Babyion , s. Bahel, (eeneoiide
hoofdstad van het Baby-
lonische rijk).
Babylonian, s. Bahyloniêr,
inwoner van Babel,
Back, i.) 8. rug; II.) adv.
terug.
Backside, achterste, aars.
Bacon, s. spek.
Bacon, s. Bacon, (kanselier
van Efigeland onder ko-
ningin Elisabeth),
Bad, adj. kwaadaardig, slecht.
Bag, s. zak, beurs.
Bagdad s. Bagdad, (eene
groote stad in Aziatisch
Turkije, eertijds de hoofd-
stad van het Arabische
rijk).
Baker, 8. bakker.
Bald, adj. kaal; bald man y
kaalkop.
Ball, s. 1. hal, kogel; 2.
bal, danspartij.
to Banish, v, a. verbannen.
Bauk, 8. oever.