Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
.A.
187
Aspect* t. uiterlijkegedaû7i-
te, blik, gelaat,
to Asperse, v. a. kwaad
van . . . »preken, lasteren.
As», s. ezel,
to Assault, V. a. {vijandelijk)
aantasten^ aanvallen ^
bestormen,
to Assemble, I.) verza-
melen; II.) V. n. bijeen
komen, vergaderen.
Assembly , s. vergaderifig ,
gezelschap.
Assent, ». goedkeuring,
to Assent, n, goedkeuren ,
instemmen,
to Assert, v. a. beweren,
verzekereni
Assiduity, s. aanhoudende
vlijt, onvermoeidheid.
Assiduous, arij. aanhoudend,
onvermoeid,
to Assign, T. n, vaststellen,
bepalen, aanwijzen; to
assign a reason , eenen
grond opgeven,
to AsHist, V. a. bijstaan,
helpen.
Assistance , ». hulp, onder»
steuning.
Assistant, 8, I. helper; 2.
geleider.
Associate , ». deelnemer ,
deelgenoot.
to Assume , t. a. aannemen.
Assurance, ». onverschrok-
kenheid, vrijpostigheid.
to Assure, v. a. verzekeren,
to Astonish, v. a. verbazen^
Astonishment, s, verbaasd-
heid,
Astysges, ». Astyages, {kO'
ning der Meders),
At, prep, te^ aan, tn;atcourt,
aan het hof; at home , te
huis. Dikwijls beleekent
het de wijze eener daad:
nt least, ten'minste; at
once, eensklaps; at length ,
eindelijk; at first, in het
perst.
Atchieve. Zie Achieve.
Athenian, s. een Athcner,
{iemand uit Athene).
Alliens, s. {de stad) Athene,
to Atone, v. r\. eeiie vergoe-
ding voor iets zijn, boe-
ien.
to Attach , v. a. genegen zijn,
verknocht zijn , zich met
iemand verbinden, iemand
tot zijne partij overhalen ,
iemand innemen.
Attachment, s. verknocht-
heid, toegenegenheid.
to Attack, v. a. aantasten^
aantallen.
Attack , s. aanval.
Attempt, s. proef, poging,
to Attempt, y.eL. beproeven,
to Attend,V. a. et n. I. verzeU
len; 2. verschijnen, zich
op eene dagvaarding rcr-
toonen; 3. wachten;^, op-
passen , bedienen; 5. {een
werk) vcrrigfen; to attend
divine service, de gods-
dienst bijwonen.
Attendance , ». 1. gevolg , be-
dienden; 2. onthaal, be-»
diening.
Attendant,». \ . bediende, op-
passer, co^jHinjy; the atten-
dants of the king, het ge-
volg des konings; 2. te-
mand, die aan een* ander
bezoek geeft; 3. gezel-
schaphouder.
Attention, ». oplettendheid.
Attentive, adj. oplettend,
Attica, 8. Attica, {eene pro
vinctG van Griekenland,