Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
-________—
186
A.
to Approve, t. a. goedkeuren.
Apt, adj. gepast y geschikt.
Arabia, Arabië^ (een land
in Azië).
Arabian , s. Arabier.
Arabic, adj. Arabisch.
Arch, adj. eerste of voor-
naamste in zijne soort;
arch rogue, aartsschelm.
Archbishop, s. aartsbisschop.
Archer, a. schutter.
Architect, s. bouicmeesier.
Ardent, adj. heet ^ vurig.
Arduous, adj. 5tt»oar, moei-
. jelijk.
Are, het meervoud in den
iegentvoordigcn tijd van io
be, (we , you , they are ,
wij zijn, gij zijt^'zij zijn),
Area,s opene vlakte,renbaan,
vechtplaats, strijdperk.
to Argue, v. a. etn. gronden
aanvoereny redeneren.
Argument, s. grond^ bewijsy
grondregel.
Argumentation, s. bewijzen.
Argumentative , adj. redene-
rend y bewijzend,
* to Arise, v. n. (imperf,
arose, part, arisen,) 1.
opstaan; 2. ontstaan.
Arm , s. arm,
to Arm, V. a. wapenen,
.^rmed , adj. gewapend.
Armenia, «. Armenië (een
land in Azië),
Armour, wapenrusting.
Arms, s. pi. wapenen.
Army , 8. armee ^ hcir^ leger.
Around , adv. rondom, in
l^t rond.
to Arraign, v.a. beschuldigen.
Array, s, rij, orde^ (bijzonder
in den oorlog y) slagorde;
drawn out in array, in
. slagorde geschaard.
Arose, imp. Zie to Arise.
Arrival, s. aankomst,
to Arrive , v. n. 1. aayikomen ;
2 bereiken y geraken.
Arrogance, s. trotschheid y
hoogmoed.
Arrow, ». pijl.
Art, 8. kunst.
Art (thou), gij zijt.
Artful, kunstig y listig y
snedig.
Artfully, adv. kunstig^ listig.
Article, i.X.artikely punt;
2. voorwaarde, bepaling,
to Articulate, v. a. duide-
lijk y verstaanbaar spre-
ken y uitspreken.
Artificial, adj. kunstig.
Artisan, s. kunstenaar; hand-
werksman.
Artist, 6. kunstenaar.
A», conj. als; (voornamelijk
bij vergelijkingen, waar
het ook dubbel staat en den
eersten keer door zoo
vertaald wordt:) as much
as, etc. zoo veel als; as fast
as he could, zoo spoedig als
hijkonde;{k%oïieny even zoo
dikwijls; as if, alsof; 2,
hoe; 3. as for, as to, ten
aamienvon; 4. ter bepa-
ling van den tijd: toen,
als; ö. daary dewijlj ver-
mits ; 6. 80 as, zoo dat,
to Ascend , v. a. et n. opklim»
men.
to Ascribe, v. a. toeschrijven,
Aahamed , adj. beschaamd; to
be ashamed , zich schamen.
Ashes, 8. pi. asch.
Ashore , adv. aan den oever.
Aside, adv. ter zijde.
to Ask, V. a. vragen^ 2. ci-
scheny begeeren.
Asleep, adv. slapende.