Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
.A.
183
Agosilau« , s. Agesilaus, (Ao-
ning van Sparta),
Aghast, adj. verschrikt,
to Agitate, r. a, in eene hevi^
go bexoeging brengen ,
beroeren.
Ago, adv. verleden^ sedert^«
year ago, toor een jaar f an
hour ago, voor een uur.
Agony» 8. doodstrijd, doods-
angst.
Aggravation, §. verswaring f
(omstandigheden , die eene
misdaad verzwaren),
to Agree, t. n. 1. overeen
stemmen; 2. overeen ko^
• men, toestemmen.
Agreeable, adj. aangenaam.
Agreeably, adv. aangenaam^
Agreed, adj. eensgezind y
overeenstemmend.
Agreement, s. overeenhomst,
verdrag.
Ah, int. ach»
Aid, 8. hulp.
Aim, 8. doel,
to Aim v. n. (at) op iets
doelen y naar iets streven.
Air, 8. \ . lucht; 2. houding^
gebaren, gelaatstrekken,
Ajax, 8. AjaXf {een Griek^'
• sche held in den Trojaan-
schcn oorlog).
Alaok-a-day, int. ach) he^
laas.
Alacrity, 8. vrolijkheid,
to Alarm , v. a. verschrikken ^
ontrusten^
Alarm, 8. alarm, onrust,
Atas, int. helaas,
Alhan, adj. Albaansch, (ut^
de stad Alba, in Jtaliê),
Alcade, 8. Alcadc, {stadsreg~
ter in Spanje).
Alkoran, 8. Alkoran^ Ko'
ran, (het \heiligo boek
der volgelingen van Ma-
homed), '
Alcibiades, $. Alcibiades, (een
beroemd veldheer der A-
theners),
Ale, s. aal, eel^ (sterk En
gelsch bier),
Alexander,». Alexander, (de
groote koning van Mace--
doniê),
to Alight, V. beneden ko-
men, afstijgen, uitstap-
pen ; zich nederzetten.
Alike, adj. gelijkend.
Alive, adj, levende,
AU, I.)adj.l.a//c», aZ/eyaU
at once, op eenmaal; 2.
geheel-^ not at all, in hêt
geheel niet; II.) adv, ge-'
heel, volkomen,
to Allay, V. a. verzwakkeny
ontzenuwen,
to Allege, T. a. beweren^
verzekeren.
Allegiance, s. trouw en ge^
hoorzaamheid der onder-'
danen; the oath of allegi-
ance, de huldigingseed.
Alliance, 1. verbond; 2»
verbindtenis,
to Allow, v. a. 1. toestemmen^
veroorloven y toekennen;^,
tot een zeker gebruik be-
stemmen, gebruiken.
Allowance, ». I. terlof, be-
williging; 2. onderhoud^
eene tot onderhoud bC"
paalde som.
Alloy, 8. allooi (gering me-
taal ^ dat «n de munt bij
betere metalen wordt ge*-
voegd); van daar over het
algemeen: gering bijvoeg^
sel % vermindering der
volkomenheid.
Ally, 8. bondgenoot^