Boekgegevens
Titel: Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Auteur: Gedike, Friedrich; Bomhoff, Derk
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1840
5e verb. dr.
Opmerking: Vert. van: Englisches Lesebuch für Anfänger, nebst Wörterbuch und Sprachlehre. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200628
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Engelsch leesboek voor eerstbeginnende, benevens een woordenboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
179
VERKLARING
VAN ALLE IN DIT LEESBOEK VOORKOMENDE
WOORDEN.
Verkoriinqen,
Adj.
adv.
art. (article)
comp. (comparative) •
conj. (conjunction)
imp. (imperfect) . .
int. (iaterjection) . .
part, (participle) . .
pL (plural) . . . .
prep, (preposition) ." .
pron. (pronoun) . . .
s, (substantive) . . .
V. a. (active verb) . *
v. a. et n. (active, and nea-
ter verb) . . , .
V. n. (neuter verb) . .
V. n. et a. (neuter and
active verb) , . ^ ,
* voor een
onregelmatig is.
bijvoegelijk naamwoord,
bijwoord,
lidwoord.
vergrootende trap.
voegwoord-
verleden tijd.
tusschenwerpseL
deelwoord,
meervoud,
voorzetsel,
voornaamwoord,
zelf^itandig naamwoord,
overgankelijk werkwoord,
overgankelijk en niet-o-
vergankelijk werk-
woord.
niet - overgankelijk
werkwoord,
niet-overgankelijk cn
. . ^ . overgankelijk werk-
woord.
werkwoord duidt aan, dat het
A.
Art. 1. Een, eene: het niet
bepalende lidwoord, Aef-
welk voor het zelfstandige
naamwoord, doch enkel in
het enkelvoud staat. Be-
gint hetzelve met een*
klinker of 'eene stomme h«
dan ioordt a in an veran-
derd; h, v, a stag;) een
hert, an ox, een os, an
hour, een wur; doch niet
voor de kinge u (joe), u.
a union ; cn voor dc lui^
dende h in woorden, iroar-
in de klemtoon op de twee-
de laltergreep valt, bezigt