Boekgegevens
Titel: Chronologisch overzicht van de geschiedenis des vaderlands: ten gebruike der scholen
Auteur: Geist, Philippus Hendrik
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1896
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4073
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200625
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Chronologisch overzicht van de geschiedenis des vaderlands: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Yoorafgaancle bepalingen.
Geschiedenis is een aaneengeschakeld verhaal
van merkwaardige gebeurtenissen, naar waarheid
en zonder verdichte invlechtsels voorgedragen,
met opnoeming van tyd, plaats en personen.
Om de geschiedenis wel te begrijpen heeft men
noodig tijdrekenkunde, aardrijkskunde en ge-
slachtsrekenkunde.
De aardrijkskunde leert de plaats kennen, waar
iets merkwaardigs is vooi'gevallen.
De tijdrekenkunde leert den tyd bepalen, wan-
neer merkwaardige gebeurtenissen zijn voorgeval-
len, zij leert ook, hoe de verscliillende volkeren
gewoon waren hunne jaren te tellen.
De geslachtsrekenkunde leert de familiebetrek-
king der voorname personen kennen.
Ten einde de geschiedenis gemakkelijk te lee-
ren, heeft men ze verdeeld in 5 tijdvakken.
Een tijdvak is de tijd, die er verloopen is tus-
schen 2 merkwaardige gebeurtenissen.
Een tydstip is de tijd waarojt zulk een merk-
waardige gebeurtenis heeft plaats gehad.
De tijdvakken waarin de geschiedenis des vader-
lands gewoonlijk verdeeld wordt, zijn :
Ie.
Van de komst der Batavieren tot de aanstelling
der Graven.
Van 100 j. V. Chr. — j. n. Chr.