Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
die men er voor over had, leidden tot de ontdekkin g
van Amerika ? Columbus , dit weet gg , wilde naar
Indië; hij voer altijd Westwaarts aan en hij zou
ook wel in de Indiën zijn aangekomen , als er geen
groot, zeer groot werelddeel in den weg was geweest.
Toen hij reeds eenige Amerikaansche eilandenhad
ontdekt, verkeerde hij altijd nog in het denkbeeld,
in Indië te zijn: hij noemde de bewoners dier ei-
landen dan ook Indianen. Later, toen men zag dat
de bekende werelddeelen met één waren vermeer-
derd, behielden die eilanden toch den naam van Indië,
maar ter onderscheiding noemde men ze West-Indië,
in tegenstelling met Oost-Indië.
Wij moeten ditmaal naar Oost-Indië , en wel naar
dat deel, hetwelk men de Molukken of Specerijei-
landen noemt. Waarom die eilanden zoo heeten,
kunt ge wel nagaan ; daar werden oorspronkelijk de
gewassen gevonden , die ons de verschillende kruiden
verschaffen , welke wij onder den algemeenen naam
van specerijen kennen.
Tot de specerijen behooren: kaneel, kruidnagelen,
peper, nootmuskaat, foelie en gember. Kort wil
ik u van ieder nog wat mededeelen.
Kaneel is de binnenste bast van den kaneelboom.
Het beste kaneel komt van Ceylon , een eiland ten
Zuiden van Voor-Indië, in Azië. Tegenwoordig groeit
de kaneelboom echter in alle keerkringsgewesten.
Het kaneel komt voor in pgpen, en heet dan pijp-
kaneel , maar wordt ook fijngemaakt verkocht.
Kruidnagelen zijn de bloemknoppen van den kruid-