Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
in de knip, en bestrooien het met zout, of hangen
het in den schoorsteen om gerookt te worden. Bg
de bereiding van de azijn heb ik u reeds verteld ,
dat men ditzelfde doel ook kan bereiken door het
vleesch , dat gerookt moet worden, eenvoudig te be-
smeren met houtazgn. Het verkrijgt daardoor den-
zelfden smaak, en is ook voor bederf bewaard.
Maar niet alleen vleesch, spek en visch weet men
zóó in voorraad te houden; men kan ook groenten
en vruchten voor bederf behoeden. Dat het aange-
naam is, in den winter nog bloemkool en doperwtjes
te kunnen eten, zóó lekker alsof zij pas uit den
tuin komen, zult gij wel toestemmen, geloof ik.
't Lastigste is maar, dat er in al die groenten en tuin-
vruchten zooveel waterdeelen zijn, en die moeten
allen verwijderd worden. Ook mag er geen lucht
meer bij komen, want het is juist de lucht, of
liever de zuurstof, zooals ik u reeds gezegd heb ,
die dit bederf veroorzaakt.
Om nu knollen, wortelen en groenten lang te
kunnen bewaren, laat men ze geheel uitdrogen.
Ze worden voor het oog daardoor heel wat minder:
misschien hebt gij dit wel eens opgemerkt, als uwe
moeder appelen of peren bij den bakker had laten
drogen: 't scheen dan , of hij u veel minder terug
gaf dan gg bij hem gebracht hadt. Die gedroogde
groenten worden dan nog vast in elkander geperst,
zoodat ge er maar heel weinig van behoeft te nemen,
om 's middags een schotel vol te hebben. Eer men
zulke gedroogde groenten kookt, laat men ze een .