Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 aardewerk.
Hebt ge wel 'eens in de pottenkast vau uwe moe-
der gekeken? Niet? doet het dan bij gelegenheid
eens, en gij zult het u niet beklagen. Ge /.uit er
potten en pannen, borden en schalen vinden, van
allerlei grootte en van allerlei vorm.
Maar het mooiste is, dat elk stuk zijne eigene
geschiedenis heeft Wel gelijken die geschiedenissen
veel op elkander, en verschillen zij voornamelyk
daarin, dat het eene stuk wat meer gevaar van
breken geloopen heeft dan het andere, maar toch
heeft elk de zyne.
Wat heeft b. v. zoo'n pot al ondervonden! Vóór
eenigen tijd had Iii] 't vrij wat rustiger. Al de deel-
tjes van zijn lichaam, die nu vast aan elkander
zitten, lagen toen broederlijk naast elkander, diep
onder den grond. Hoe lang ze daar al gelegen
hadden , wisten ze niet.
Maar op een morgen werden ze door menschen
voor den dag gehaald , en nu begon hun lijden. Ze
werden gerold en geslagen, met water begoten en
door elkander gekneed , zóó lang tot ze aan elkander
kleefden. Toen namen de menschen ze in hun
handen, en gaven hun allerlei vormen. Dezen maak-