Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
zouden ze zooals zi] ze geeft maar moeielijk kunnen
verteren, en eerst door koken, stoven en l)raden
worden ze geschikt om door menschen te worden
gebruikt. Goed te kunnen koken en braden is daarom
in vrouwen en meisjes geen gering \;/?reischte.
En dat is niet alleen in ons land zoo', maar
overal. In Afrika b. v., in die streek. waar bijna
niets anders wordt gegeten dan dadels, zou een man
raar opzien. als zyne vrouw hem in twee maanden
niet iederen dag dadels voorzette , die zij telkens
op eene andere wijze had toebereid. Wij leven ge-
lukkig niet in zoo'n dadelland ; wij hebben in ons
landje veel meer gewassen , die wij als voedsel ge-
bruiken , en zoo heeft elk land weer de zijne. Daarom
heeft elk land en elk volk zyne eigene spijzen en
dranken ; wat in sommige landen eene lekkernij is,
zouden wij misschien niet lusten.
Ge begrijpt wel, dat de menschen altijd hebbeTi
gegeten. Toen zi] nog niet in steden en dorpen
woonden , zooals wij nu, maar van de eene plaats
naar de andere trokken, bakten zij reeds brood en
kookten zij hun visch. Zij deden dit wel op eene
andere wijze dan wij , maar zij deden het toch. Zij
stampten het koren in een vgzel fijn, of wreven
het tusschen twee steenen, en maakten van dat
meel met water een deeg, waarvan zy brij kookten
of brood bakten in heet zand of in heete asch.
In den tijd van Abraham legde men het deeg, om
het te bakken, tusschen twee warme steenen, en
dat ging al wat beter.