Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
afgekoeld, en gaat weer over in water. De warmte
die hij vasthield , wordt, zooals men zegt, weer vrij,
en hiervan maakt men wel eens gebruik, om kamers
en vertrekken te verwarmen.
En nu nog iets. Wilt ge water spoedig doen
koken ? Weest dan niet al te zindelijk op uwen
ketel; schuur hem van binnen goed uit, maar laat
hem van buiten gerust zwart. Hoe mooier hij glimt,
hoe langer het duurt eer het water kookt, en hoe
meer brandstof ge noodig hebt.
Probeer 't maar eens !
10, eten en drinken.
Dat doet ge zeker gaarne , niet waar ? Nu dat is
goed ook, want wie goed eet en drinkt, die heeft
den dokter niet noodig, en vraagt maar eens aan
moeder , of zij haar geld niet liever bij den bakker
brengt, dan dat zij het uitgeeft aan drankjes en
poedertjes ? Ik geloof, dat zij zich niet eens lang
bedenken zal. Eet daarom maar goed, maar bedenkt
altijd, dat wij niet leven om te eten en te drinken,
maar wel eten en drinken om te leven.
Wat wij nu alzoo als voedsel gebruiken, vleesch,
visch, brood, rijst, aardappelen, en nog veel meer,
verschaft ons weer het dieren- of plantenrijk. De na-
tuur geeft ons die spijzen niet klaar gemaakt, wij