Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI NLEIDING.
van de zorgende liefde van onzen Hemelschen Vader ,
en van de wonderen der natuur, terwijl het andere
ons den vooruitgang en de beschaving van den men-
schelijken geest verhaalt.
Zyn dat nu geen zaken van belang?
Zóó hebt ge er evenwel nooit over gedacht, durf
ik wedden! Gg gevoelt al berouw over uwe on-
verschilligheid , en zoudt nu wel wat meer van die
trouwe dienaren willen weten?
'tis dan ook nog niet te laat! De belijdenis
onzer verkeerdheden , — heb ik wel eens gelezen —
is de eerste stap tot onze verbetering. En dat is
een waar woord.
Ik wil u dan het een en ander van onze ken-
nissen mededeelen; ge zult wel eens wat hooren ,
wat ge reeds wist, maar toch ook veel dat u niet
bekend was. Mocht het u slechts aansporen om
voortaan oogen en ooren goed open te zetten, dan
zou ik al zeer tevreden zijn.