Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
bossclien bezonken , en zoo ontstonden na verloop
van jaren, nieuwe aardlagen , de eene steeds boven
op de andere. De onderste lagen hadden echter de
bovenste te dragen , en werden daardoor steeds vas-
ter ineen gedrukt.
En nu zijn het juist die lagen, die ons de steen-
kool leveren ! Zien wy dan ook hierin de zorgende
liefde van God , die toen reeds in den schoot der
aarde verborg , wat na eeuwen strekken zou tot
verhooging van het genot en het geluk zijner men-
schenkinderen.
Dat steenkool werkelijk op deze wijze is ontstaan, be-
wyzen de afdrukken van planten en de geheele boom-
stammen die men in de kolenmynen gevonden heeft. '
In Engeland , in Frankrijk en in de Rijnstreken
in Duitschland worden kolenmynen gevonden. De
Engelsche mijnen leveren verreweg het meest, en
hoe groot ook het verbruik van steenkolen is, de
meest matige berekening heeft aangetoond, dat er
in de bestaande mynen nog voorraad is voor ver-
scheidene eeuwen !
Het bewerken der mijnen geschiedt niet zonder ge-
vaar. Uit de steenkolen ontwikkelen zich soms gassen,
die ojitploffen en ontbranden wanneer zij in aan-
raking komen met vuur of licht, en ofschoon de
ongelukken niet zoo talrijk meer zyn als vroeger,
daar de niijnwerkerslamp veel is verbeterd , toch
geeft het binnenste der aarde zyne schatten niet
af zonder een hevigen stryd , die maar al te dik-
wyls menschenlevens kost.