Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
de turftrappers aan het werk. Met plankjes onder
de voeten, treden zi] het veen vaster in elkander;
na het trappen wordt het in langwerpig vierkante
stukken gestoken , die nu te drogen worden gezet.
Deze turf heet ook wel harde turf. Op vele plaatsen
in ons land, vooral daar, waar plassen worden ge-
vonden , maakt men turf. Die turf dient echter
meer tot eigen gebruik , en wordt daarom zoo niet
verzonden.
Er wordt in ons landje ieder jaar heel wat
turf gemaakt, en ook heel wat verbruikt. Geluk-
kig dus dat het veen aangroeit, zooals men dat
noemt; dat er telkens en onophoudelijk weer nieuwe
brandstof wordt gevormd , anders zou het wel eens
kunnen zijn , dat wij nog zonder turf geraakten.
Vooreerst zal dat nog wel niet plaats hebben —
en wie weet, of het wel ooit zóó ver komt!
Steenkolen zijn bijna op dezelfde wijze ontstaan
als turf. Gij hebt misschien wel eens gehoord, dat
het er voor vele jaren op aarde geheel anders uit-
zag dan nu. 't Was er toen veel warmer en planten
en boomen, die nu alleen maar in de heete lucht-
streek willen groeien , tierden toen welig in de ge-
matigde gewesten. Ja, er waren toen verscheidene
soorten van planten en dieren, die nu niet meer
op aarde te vinden zijn. Onmetelijke wouden stonden
waar nu vlak land is ; geen menschenhand hakte de
boomen omver; zij bleven staan eii stierven, en
gingen gedeeltelik tot ontbinding over. Overstroo-
mingen voerden vele bestanddeelen mede, die in de