Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13. TURF EN STEENKOLEN.
Onze gewone brandstoffen zijn turf en steenkolen.
Turf krijgen wy uit venen, die vooral in onze drie
noordelyke provinciën, Friesland, Groningen en
Drenthe worden gevonden ; steenkolen daai-entegen
komen meestal uit andere landen. De stoffen, die
wij nu branden, leefden eenmaal en groeiden en
bloeiden in hetzelfde zonlicht, waarin wij ons nog
koesteren, 't Is dus, alsof zij dat licht en die warmte,
die zy van de zon ontvingen, voor ons jaren lang
hebben bewaard.
Veen is ontstaan uit overblijfsels van planten.
Daar het zich echter alleen in stilstaand water vormt,
kunnen wij wel aannemen, dat het meest water-
planten zijn, die tot de vorming van veen bijdragen.
Sommige streken lands lagen vroeger onder water,
maar zijn nu droog; andere daarentegen zijn nog
steeds door het water bedekt. Men onderscheidt
daarom ook twee soorten van venen , de hooge eu de
lage venen. De hoogs venen leveren lange turf; de
lage bagger- of sponturf. De eerste soort wordt
van de hooge venen afgestoken en heet daarom ook
wel steekturf.
Baggerturf wordt met baggernetten uit de diepte
opgehaald. Den modder spreidt men tot op zekere
hoogte op het land uit, en laat hem zoo wat uit-
drogen. Is hij gedeeltelijk uitgedroogd, dan gaan