Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ö6
maakten van talk, vervaardigden de Venetianen ze
van was. Weldra zag men nu in aanzienlijke huizen
uitsluitend waskaarsen. Burgerlieden alleen gebruik-
ten kandelaars met vier of meer smeerkaarsen, ter-
wijl de mindere man zich met een olielampje moest
vergenoegen.
De olielampen werden echter spoedig weer in
fatsoenlijke huizen gebruikt. Argand vervaardigde
lampen met ronde pitten en gebruikte ook lampe-
glazen De olie verbrandde nu met eene helder
witte vlam, zonder walmen , en dat was eene groote
verbetering. Een ander man. Gareel genaamd,
bracht in de lampen ook nog een raderwerk aan ,
waardoor de pit steeds toevoer van olie kreeg. Zulk
soort van lampen worden nog wel gebruikt; wij
noemen ze moderateur- of eenvoudig pomplampen,
omdat de olie door een perspompje naar de pit
wordt gebracht.
De olie, die wij in de lampen brandeu, heet pa-
tentolie ; zij is gezuiverd, nadat zij uit de oliesla-
gerij is gekomen. Er is echter nog eene andere
soort van olie , die tegenwoordig veel wordt gebruikt.
Zij riekt zeer onaangenaam, en ge moogt er wel
voorzichtig meê omgaan, want zij ontbrandt spoe-
dig Het is de aardolie, die wij bij haren vreem-
den naam Petroleum noemen. Zij wordt op ver-
schillende plaatsen van de aarde gevondi^n, maar
komt veel voor in Noord-Amerika, waar zy uit
spleten vifli rotsen druipt, of uit den grond op-
borielt. Daar dit opborrelen niet spoedig genoeg