Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
Wilt ge zelf zout laten kristalliseeren, neemt dan
maar wat fijn zout en laat dat in een glas met water
smelten. Als gij daarna het glas in eene warme
kamer zet, en het maar stil laat staan tot al het
water verdampt is, dan zult ge eens zien, welke
mooie figuurtjes van zout er in zyn. 't Zyn alle-
maal dobbelsteentjes of kuben. Al zulke regelmatige
lichaampjes die door verdamping ontstaan, noemt
men kristallen, en ge moogt nu gerust zeggen, dat
ge zout uit water hebb gekristalliseerd Maar om zout
te krijgen , moet er zout in het water zijn : ge kunt
het er niet uithalen als het er niet in is. Het gekris-
talliseerde zout wordt nu in de zoutkeeten geraffineerd
of gezuiverd, en als grof en fijn zout verkocht.
Zout wordt niet alleen opgelost in water, maar
ook in vasten toestand in de aarde gevonden. Het
heet dan steenzout, en wordt even als alle delf-
stoffen 'uit den grond te voorschijn gehaald. Men
laat het in water smelten, en behandelt dit zoute
water even als het zeewater, door het in groote
ijzeren pannen te laten verdampen, en het zout
in de zoutkeeten te zuiveren.
Sommige streken zijn rijk aan zout. In Azië
vindt men zoutmeren en zoutwoestijnen , die even
dor zijn als zandwoestijnen. Wieliczka , eene stad
in Gallicië, die aan den keizer van Oostenrijk toe-
behoort , heeft zoutgroeven waarin wel 1000 men-
schen werken, 't Is eene onderaardsche stad met
straten en pleinen, alles van zout.