Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Meent nu echter niet dat alleen uit vloeistoffen
azijn wordt gemaakt, zelfs uit hout heeft men hem
weten te verkrijgen, door dit in gesloten ijzeren
kokers sterk te verwarmen. Deze azijn wordt echter
niet in de huishouding gebruikt, want bij de zorg-
vuldigst» bereiding behoudt hij altijd nog een bran-
digen smaak. Hij wordt meestal alleen in de lood-
witfabrieken en katoendrukkerijen gebezigd, ofschoon
wij hem in de huishouding ook wel konden ge-
bruiken , al is het niet bij de bereiding van spijzen.
Om vleesch voor bederf te bewaren, hangen wij
het in den schoorsteen en laten het rooken. Daar-
door verkrijgt het een bijzonderen smaak, maar zal
het goed gerookt zijn, dan moet het ook in hout-
rook gehangen hebben. Dezen smaak heeft het vleesch
nergens aan te danken dan aan den azijn van het ver-
brande hout. Legt men daarom vleesch in houtazijn,
dan bereikt men hetzelfde doel als met het rooken.
De langzame azgnbereiding is heel eenvoudig.
Om er u een denkbeeld van te geven, willen wij
nog even zien, hoe men echten wynazijn ver-
krijgt. In de open lucht staan by de azijnmakerij
verscheidene kuipen , die moederkuipen heeten. Voor
een derde of vierde gedeelte worden die moeder-
kuipen met sterken, kokenden azijn gevuld, en
er eene bepaalde hoeveelheid wijn bijgevoegd. Dit
bijvoegen van wgn herhaalt men op gezette tijden ,
tot de kuipen genoeg gevuld zijn, waarna men het
vocht aftapt. lu warme landen kan deze bewerking
altijd in de open lucht geschieden; in ons land is