Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
verkregen wordt, zoo gaat wyngeest op zijne beurt
door gisting over in azijnzuur. Nu kan men de
azijnvorming geheel aan de zuurstof der lucht over-
laten , maar dan duurt dit somtijds twee a drie
maanden; door bijvoeging van sommige middelen,
als gewone gist, zuur roggebrood, zuurdeeg en
zuiveren azijn , kan meu de werking bespoedigen
't meest geschikt is echter zuivere azijn.
Bij de snelle bereiding gebruikt men azijnvormers ,
dat zyn kuipen met dubbelen bodem. De wanden
boven den bovensten bodem zijn overal doorboord,
zoo dat de lucht steeds vrij in het bovenste gedeelte
doordringen kan. Ook de tweede bodem is , even
als eene zeef, vol openingen. Giet m en nu de vloei-
stof, waaruit men azijn wil bereiden , in het bo-
venste gedeelte van de kuip , dan loopt zy met fijne
straaltjes in het onderste gedeelte. Eer zy echter daarin
aankomt, heeft zij al eenige verandering ondergaan.
Ylak boven den ondersten bodem is eene kraan ^
waardoor men de vloeistof kan aftappen, die nu den
naam van azijnspiritus draagt. Deze zelfde bewer-
king wordt met den azijnspiritus nog een paar malen
herhaald , en men verkrijgt hierdoor een zeer sterk
azynzuur , dat men met water verdunt.
Naarmate nu echter de vloeistoffen , die men bij
de bereiding van azijnzuur bezigt, verschillen, naar
die mate krijgt men ook verschillenden azijn. Zoo
geeft wijn , wijnazijn; een aftreksel van rozynen ,
rozijnenazyn; vruchtenwijn geeft vruchtenazyn , en
bier, bierazyn.