Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
terblijft, is zeer geschikt voor veevoeder, en wordt
ook in de omstreken van Schiedam veel gebruikt.
Uit aardappelen wordt de aardg,ppeljenever verkregen.
Maïs of Turksch koren levert zeer goeden brandewijn.
Uit erwten en boonen stookt men in de Russi-
sche Oostzee-provinciën brandewijn, maar dit ver-
eischt eene zorgvuldige bewerking.
Meer vertel ik u hiervan ditmaal niet. Om u
echter nog even te doen zien , van hoe grooten
omvang de branderij in Europa is , wil ik u nog
zeggen , dat er jaarlijks omstreeks 2000 millioen
Liters sterken brandewijn gestookt worden , wat
geene geringe hoeveelheid is.
8. azijn.
Gij hebt nu reeds dikwijls kunnen opmerken, dat
vele zaken , die dagelyks voorkomen , aan de oudste
volken reeds bekend waren. Veel wat wij nu nog
iu de huishouding gebruiken , werd voor eeuwen al
gebruikt ; meu moest dus toen reeds de vervaardi-
ging er van kennen. Ook de azg'n was bekend,
maar werd toch op geheel andere wgze bereid, dan
nu meestal het geval is.
Gij hebt misschien wel eens gehoord, dat, vooral
iu den zomer , sommige zaken spoedig zuur worden.
Dit zou niet gebeuren , als er geen lucht bij kon
komen. De lucht, waarin wy leven, bestaat voor-