Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
meestal biei', om de eenvoudige reden, dat het by
ons voor de druiventeelt te koud is, en wij zonder
druiven geen wijn kunnen maken, de volken die
zuidelijker wonen, de Franschen, de Duitschers der
Rijnstreken, de Oostenrijkers en Hongaren, beminnen
hunnen wijn. De wijnbergen verschaffen aan dui-
zenden werk en brood, en geen wonder is het dan
ook, dat elk jaar de afloop van den oogst, als hy
gunstig is geweest, feestelijk wordt gevierd.
De wijnstok komt voor als leiboom tegen muren
en schuttingen, of als opgaande boom, zoo als in
de wijnbergen. Door stekken en afleiden worden
van een ouden wijnstok weer jonge verkregen;
maar daar de vruchten ook met het klimaat ver-
anderen en grooter of kleiner, zoeter of zuurder
worden, bestaan er nu reeds meer dan driehonderd
verschillende soorten van druiven. Elke soort heeft
een eigenaardigen smaak, en van daar dan ook al
die verschillende wynsoorten.
Is het een warm jaar geweest, dan zijn de druiven
goed ryp geworden, en alles belooft een goeden
oogst, als de vruchten ten minste niet door de
druivenziekte zyn aangetast. Onder gejuich worden
de rijpe trossen afgesneden, en door mannen, vrou-
wen en kinderen naar de wynpersen gebracht. Van
alles trekt men partij; en al is het druivensap het
voornaamste voor de wynbereiding, ook de steel,
de schillen, zaden of pitten gaan niet verloren. Als
de druiven uitgeperst zyn, dan is het sap, als het
zuiver is, helder en niet bedwelmend. Ook het sap