Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
7. GEESTRIJKE DRANKEN-
Wijn.
Levert het plantenrijk ons suiker, die wij slechts
behoeven te zuiveren, om ze te kunnen gebruiken,
wijn en bier levert het ons niet. Wijn wordt iiit
druiven bereid , bier uit verschillende graansoorten
gebrouwen. Het plantenrijk geeft ons dus ook nu
wel weer de middelen, maar druiven en granen
moeten eene geheele veratjdering ondergaan, eer zij
wijn en bier worden. Die verandering noemt men
gisten, en daarom heeten wyn en bier ook wel
gegiste dranken. Zij hebben een opwekkend en
vooral het bier, een voedend vermogen; maar in te
groote hoeveelheid gebruikt, bedwelmen zij ons, en
maken den mensch dikwyls aan het redelooze dier
gelijk. Daarom beschouwden de Egyptenareu den
wijn ook als eene gave van een kwaden geest, en
zij hadden, in dit opzicht geen ongelijk. Wat in
waarheid een weldaad is, wordt door misbruik al te
dikwijls oorzaak van rampspoed en ongeluk. Daarom
denkt steeds aan het bekende : Overmaat schaadt,
middelmaat baat.
De oudste volken kenden reeds deze dranken, en
nog zyn wijn eu bier volksdranken te noemen.
Drinken wij in het Noorden vau ons werelddeel