Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
fabriek liet bouwen, haalde men in geheel Duitsch-
land de schouders op, en wilde men van de zaak
niets weten. Maar na verloop van eenigen tijd her-
haalde men in Frankryk dezelfde proef en wel met
goed gevolg.
Spoedig verrezen toen overal beetwortel-suiker-
fabrieken , en tegenwoordig vindt men die fabrieken
in Duitschland, Frankryk, Zweden en ook bij ons.
Geheele velden worden ieder jaar met beetwortelen
bezaaid, en dat geeft goede rente. Uit het sap
bereidt men duizenden Kilogrammen suiker, en de
afval dient tot bemesting en tot voeder voor het vee.
De wortelen worden in de fabriek eerst in groote
vaten gewasschen en daarna door de werklieden ge-
schrapt. Na het schrappen doet men ze in de
dusgenaamde rasp, een werktuig, dat, zooals de
naam reeds aanduidt, dient om de wortelen fijn te
maken. Ze komen er dan ook als pap uit, die in
zakken wordt geschept, en zoo tusschen de bladen
van eene waterpers wordt gebracht. Met zoo'n wa-
terpers kan men groote kracht uitoefenen, men
perst er hooi zóó mede te zamen, dat men het als
koek snyden kan. Geen wonder dan ook, dat al
het sap uit die wortelpap geperst wordt, en alleen
de vaste deeltjes in de zakken achterbleven. Dat
sap wordt in groote ketels opgevangen, en met
kalk gekookt, om het te zuiveren. Na het koken
laat men het uitdampen, maar nog is het sap ,
dat nu dik is geworden, niet zuiver genoeg; het
moet nog gefiltreerd d. i. geheel gezuiverd worden.