Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
als ons gewone riet, door leden in ringen ver-
deeld. Binnen in het riet zit eene weeke pit, zoo-
als in het vlierhout , en het is deze pit , die ons
suiker verschaft.
De stekken, die van Mei tot September zyn ge-
plant , worden in het volgende jaar ryp en afge-
sneden. Vóór November, wanneer het natte jaar-
getijde invalt, zijn op Java de velden van suikerriet
beroofd en weer voor den rijstbouw geschikt ge-
maakt.
De rietstengels worden nu in stukken gesneden en
naar den suikermolen gebracht. Zoo'n suikermolen
heeft wel wat overeenkomst met onze yzeren man-
gels. Het riet wordt tusschen de rollen gekneusd
en gebroken , en het sap er uitgeperst. Dat sap
valt in den bak van den molen , en vloeit van daar
in groote vergaarbakken. Daar het ecbter spoedig
zuur Avordt , wordt het in groote ketels geschept,
om gekookt te worden. Het sap is nu nog zeer
onzuiver ; door in de ketels wat kalk te doen ,
scheiden de vreemde bestanddeelen zich van de suiker,
en kunnen, even als bij soep , afgeschuimd worden.
Heeft men nu lang genoeg geschuimd, en is het
sap door het koken tot_ de vereischte dikte ge-
bracht , dan laat men het in de bezinkbakken vloeien.
Waartoe die dienen, kunt gij wel raden. Na eenigen
tijd wordt de suiker dik ; zy wordt nu in potten
geschept om af te koelen. Onder in iederen pot
is eene opening, die vóór het ingieten met eene
stop gesloten wordt. Heeft nu de suiker eene poos