Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
kamer lag vol met lompen. Men had Wel een stok
noodig om er over te springen.
»Wel Koos!" zei ik, » wat doe je nu?" »Uitzoeken
jongeheer!" zeide hij, uitzoeken! de witte uit de
grauwe en gekleurde , want de witte lompen zijn
het meest waard."
»En dan , Koos ," vroeg ik ?
»Dan neemt de schipper ze mee en brengt ze
bij mijn koopman."
»En wat doet die man dan met al die lompen ?"
»Papier van maken , jongeheer I"
»Papier! Papier maken van oude lapjes, die
moeder niet meer kan gebruiken !" . . .
Moeder was hoogst zuinig , en wierp nooit iets
weg, dat nog maar ergens voor dienen kon , dat
wist ik , en wat moeder nu niet meer kon ge-
bruiken , daarvan maakte een ander papier.
Ik dacht dat Koos mij beet wilde nemen , en
keek vader daarom vragend aan. Vader lachte en
zeide: »Ja mijn jongen. Koos heeft wel gelijk, en
van avond wil ik er u wat meer van vertellen."
Dat ik blijde was , toen de lamp werd aangestoken,
kunt ge wel begrgpen, maar nog blijder was ik,
toen vader begon te vertellen.
Heel lang geleden ," zoo begon hij , »gebruikten
de menschen geen papier , want het was er nog
niet, en zij behielpen zich ih et bladeren van boomen.
Later gebruikte men ook de schors, waarin men
de letters met schrijfpennen p rikte. De Egyptenaren
wisten echter al spoedig uit .eene plant , de papy-