Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
so
heid gevonden , en geeft men haar goed gevormde
takjes, dan vi^ikkelt zg zich langzaam geheel in een
draad van omstreeks 1000 voet lang.
Na het inspinnen is de rups eene pop geworden
waaruit na eenigen tgd een nachtvlinder te voor-
schijn komt.
Eer de vlinder evenwel pogingen doet om uit
het tonnetje te geraken, wordt hg gedood. Men
werpt daartoe de tonnetjes in heet Avater; de vlin-
der sterft, en het kleverige vocht, dat aan den
draad zit weekt tegelijk los.
Nu worden de tonnetjes voorzichtig geschuierd ,
om de buitenste losse zijde, de zoogenaamde flos-
zijde , te verwgderen, en daarna draait men 4 ä 5
draden in elkander , die nu zeer zorgvuldig worden
afgehaspeld. Van de draden, die men zoo verkrijgt,
worden verder zijden stoffen geweven.
Ge begrijpt echter wel, dat niet alle vlinders wor-
den gedood ; deed men dit, dan zou men spoedig
geen rupsen meer hebben. De fijnste tonnetjes of
cocons worden bewaard, waaruit vlinders komen,
die op hunne beurt weer voor de rupsen zorgen.
Zietdaar u verhaald hoe de natuur ons de grond-
stoffen levert, die den mensch het antwoord hebben
doen vinden op de vraag: Waarmede zullen wg
ons kleeden? Door zijn vernuft zijn die stoffen
dienstbaar gemaakt aan de vervulling van maatschap-
pelgke behoeften : zijn gevoel voor het schoone deed