Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
men algemeen daclit, dat zij aan boomen groeide.
In de G^ie eeuw hielpen Grieksche monniken, die
in China waren geweest, de menschen uit dien waan;
zij maakten bekend wat zij aangaande de zijde wisten
en het gelukte hun, eenige eieren, die zij hadden
medegebracht, te doen uitkomen. Spoedig werd
nu in Griekenland ook zijde vervaardigd, maar om-
dat die stof toen heel duur was , hielden zij daar
hunne kunst geheim.
AVelke prijzen men toen voor zijden stolfen be-
steedde , kunt gij nagaan , als gij weet, dat een
der keizers over het groote Romeinf^che rijk zgne
vrouw een zijden kleed weigerde omdat het te duur
kwam, en men zelfs verzekert, dat een Schotsch
koning bij zekere plechtige gelegenheid, een paar
zijden kousen moest leenen, omdat hij ze zelf niet
bekostigen kon. In vergelijking met die tgden,
wordt zijde nu algemeen gedragen.
Hoe goed de Grieken ook oppasten, de eieren
van de z^derups werden toch weldra naar andere
landen overgebracht, en tegenwoordig leveren Italië
en Frankrijk ruim hun aandeel in zijden stoffen.
De zyderups behoort tot het geslacht der nacht-
vlinders. Het wijfje legt van twee tot driehonderd
eieren, waaruit weldra rupsen voortkomen. Deze
rupsen verwisselen viermaal van huid, en worden
gevoed met de bladeren van den witten moerbeziën-
boom. Als de rups 6 a 7 weken oud is, wordt zg
onrustig. Zij zoekt eene geschikte plaats om zich
in te spinnen. Heeft zij daartoe eene goede gelegen-