Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
De hennep , die ook tot het maken van touw wordt
gebruikt, ondergaat dezelfde bewerking als het vlas.
De zwaardere soorten worden echter geschild. Be-
halve touw , wordt van hennep ook zeildoek ver-
vaardigd , terwyl de geschilde stengels in zwavel
worden gedoopt, en als zwavelstokken worden ver-
kocht.
Wol en Zijde.
Het dierenrgk ^verschaft ons op zijne beurt de
bovengenoemde grondstoffen, wol en zijde. Wol
leveren ons de schapen , en de zijdeworm of liever
zijderups verschaft ons de kostbare draden , waar-
van de prachtigste stoifen geweven worden. Reeds
vroeger kende men de bereiding van schapenwol, en
het feest van het scheren der schapen werd in de
oudste tijden reeds gevierd ; wel een bewijs dat de
wol in vele en groote behoeften voorzag.
De wol van alle schapen is echter niet van de-
zelfde hoedanigheid. Elk ras heeft eene byzondere
soort van wol, en daarom is men er steeds op uit
geweest, het schapenras te verbeteren , of zooals
men het noemt, te veredelen. Hierdoor verkrijgt
men fijnere en zachtere wol, waarvan buigzaamheid
en kleur de waarde nog verhoogen.
Het verkrijgen van zijde gaat met veel meer
moeite gepaard. Langen tijd werd die stof alleen
uit Azië en voornamelijk uit China , op de ver-
schillende markten aangevoerd , en men verkeerde
in zóó groote onzekerheid omtrent de zijde, dat