Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
lang gewacht, dan zouden de zaadhuisjes open ge-
sprongen zijn en het meeste zaad zou verloren gaan.
Na eenigen tijd wordt het vlas weggehaald om
gereept te worden. Een werkman trekt het door
de ijzeren tanden van eene wijde kam ; de zaad-
huisjes blijven vóór de tanden zitten , en vallen op
den grond , en de stengels , die hij in de hand
houdt, bindt hg aan bosjes. Die bosjes worden
nu eenige dagen in het water gelegd; de plant be-
gint te rotten , en de vezels scheiden zich van den
houtachtigen stengel.
Heeft het roten lang genoeg geduwrd , dan wor-
den de bosjes uit het water gehaald om nu gebraakt
te worden. Dit braken geschiedt door er met stok-
ken op te slaan , of met een werktuig , dat naar
zijne werking, vlasbreker heet. Door dit breken
worden de vlasvezels losgemaakt van de stengels ,
die nu verwijderd worden , zoodat alleen de vezelen
overblijven.
De laatste bewerking , die het vlas nu nog on-
dergaat , eer het gesponnen wordt, is het hekelen.
De hekel is eene plank met yzeren pennen; daar
die pennen op de eene helft verder van elkander
staan , dan op de andere , heeft men inderdaad twee
hekels , een groven en een fijnen. Het vlas wordt
door die tanden getrokken en daardoor als het ware
uitgekamd; de korte vezels blijven vóór de tanden
zitten , en wat men na het hekelen overhoudt, is
goed om gesponnen te worden.
Behalve linnen wordt van vlas ook touw gemaakt.