Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
den vlaskooper over, en dat is dien man wel toe-
vertrouwd.
Alle soorten van linnen worden van vlas gemaakt,
en toch zult gij wel eens hebben opgemerkt of
hooren zeggen, dat het eene linnen fijner is dan
Let andere. Dit komt alleen hierdoor, dat men
voor het eene de vezels van jongere planten ge-
bruikt dan voor het andere. Hoe jonger de plant
is, hoe fijner en buigzamer de vezels zijn, en hoe
fijner vezels men gebruikt des te fijner wordt het
linnen.
Eer het vlas echter gesponnen en geweven kan
worden , wordt het op heel wat wijzen behandeld.
Misschien hebt ge er wel eens op gelet, dat er op
velden, waar tarwe of rogge gestaan heeft, nog
stoppels te vinden zijn, als de oogst reeds lang in
de schuur is. Van het vlas zult gij geene stoppels
vinden, om de eenvoudige reden, dat het niet,
even als koren, gemaaid of gesneden wordt, maar
met wortel en al, met de hand wordt uitgetrokken,
't Is dan ook maar een klein worteltje dat er aan-
zit, en door dit uittrekken blijft de stengel zoo lang
als hy is, en hoe langer de stengel is, hoe langer
Datuurli]k ook de vezels zijn. 't Geeft dan ook heel
wat drukte als het vlastrekken begint, maar veel
handen maken het werk licht.
Spoedig ligt dan ook een heel stuk vlas tegen
den grond, om eerst wat te drogen en het zaad
verder te laten rypen, want het trekken geschiedt
altgd , eer het zaad geheel rgp is. Had men zóó-