Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
Het dusgenaamde drukken van katoen, het op-
brengen van bloemen en figuren, geschiedt in de
katoendrukkerij.
Vlas.
Moeten andere landen en volken in onze behoefte
aan katoen voorzien, omdat in ons land de katoen-
boom niet kan tieren, de vlasplant, die ons het
even nuttige linnen verschaft, groeit in ons vader-
land wel. Dat kleine plantje wordt dan ook in
vele streken van ons land , maar voornamelijk in
Zeeland en op de Zuid-Hollandsche eilanden Voorne,
Putten en Overflakkee verbouwd, en geeft in een
gunstig jaar ruime winsten.
Even als alle gewassen wil ook het vlas een bij-
zonderen grond; het best groeit het op weiland,
dat pas is omgeploegd, en op aardappelland. Dit
weet de bouwman dan ook wel en daarom zaait
hg in Mei zijn lijnzaad in die landen, die hem
voor de vlasteelt het geschiktst toeschijnen. Met
zorg gaat hg, na het opkomen, zijn vlas steeds
na, en zoekt door wieden het onkruid te verwg-
deren, en den groei zooveel mogelijk te bevor-
deren, om, zooals hij dat noemt, mooie stukken
vlas te krijgen. Waarom hij dat doet kunt gij wel
nagaan. De vlaskooper, die het vlas reeds koopt,
als het nog op het land staat, en ter nauwernood
is uitgebloeid, geeft voor de beste stukken het
meeste geld. Heeft de boer zijn vlas verkocht, dan
laat hij al wat er nog aan geschieden moet, aan