Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
werden met katoenboomen beplant, en honderden
slaven waren in den oogsttijd met de inzameling bezig.
Door de uitbreiding, die de katoenteelt voortdu-
rend verkreeg, kwamen katoenen kleedingstukken
in zwang , die spoedig door de mindere standen der
maatschappij algemeen gedragen werden, en in eene
groote behoefte voorzagen.
Tot vóór weinige jaren , toen de oorlog tusschen
de slavenhoudende en niet slavenhoudende Staten
uitbrak, voerde Amerika elk jaar ontzettende hoe-
veelheden katoen naar Europa uit. Toen echter be-
gon men de katoen plant ook in andere landen over
te planten, en zelfs in het Zuiden van Frankrijk
gelukte het haar aan te kweeken. Behalve Ameri-
ka , leveren ook Azië, Egypte en West-Afrika ons
katoen.
De katoenboom bereikt soms eene hoogte van 15
voet, en draagt gele en purperroode bloemen. Zyne
vruchten bestaan uit drie of vyf takken, die tegen
het rypworden openspringen. Elk vakje bevat eenige
zaden, die omgeven zijn van lange , dichte wol.
In den tijd van den oogst worden eiken morgen
de vruchten , die op openspringen staan, afgeplukt.
Men ontdoet ze van de omhulsels , haalt de zaden
er uit, en pakt de wol in balen , die naar de zee-
havens worden gebracht, om verder naar Europa
te worden overgevoerd. Daar wordt de grondstof
verder verwerkt, zy wordt gesponnen en geweven ,
en als wit of gekleurd katoen in den handel ge-
bracht.