Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
Onder zgne regeering werden dan ook de Frie-
sclie lakens zeer beroemd; de aanzienlijkste ge-
schenken, die hij aan zijne gunstelingen of andere
vorsten gaf, bestonden daaruit; en Engeland ruilde
gaarne de wol zijner schapen tegen Friesche stoffen.
De stoffen , die voor spinnen en weven geschikt
zijn , verkrijgen wij uit het planten- en dierenrijk.
Het eerste levert katoen , vlas en hennep, het laatste
schapenwol en zijde. Het verbruik van katoen is
echter in de laatste jaren zóó toegenomen , dat het
van de genoemde stoffen het minst kan gemist
worden. Daar echter elke stof bijzondere eigen-
schappen heeft, willen wij ze nog wat nader be-
schouwen , en al moeten wij daarvoor soms verre
reizen doen, bij voorbaat beloof ik u eene behou-
dene terugkomst.
Katoen.
Terwijl de volken van Europa , vóór de invoering
van het katoen , schapenwol tot kleedingstoffen ver-
werkten , voorzagen de beschaafdste volken van Ame-
rika , de bewoners van Mexico en Peru, reeds se-
dert overoude tijden in hunne behoefte aan kleeding
door de wol van zekere plant te gebruiken. De
Spanjaarden vonden , bij de verovering der ge-
noemde landen , de katoenngverheid daar reeds op
hoogen trap. Weldra werd deze plant , die als
struik, heester en boom voorkomt, vrij algemeen
in Amerika, maar vooral in de Zuidelijke Staten
van Noord-Amerika, aangekweekt. Geheele velden