Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
4. kueedincstoffen.
Gevoelden de menschen in de oudste tyden reeds
dat zij spijs en drank noodig hadden om in het
leven te blijven, zg zochten ook toen al naar mid-
delen om zich tegen de guurheid van het weder of
tegen de brandende zonnestralen te beveiligen. En
zij, wisten zich goed te helpen! Even als por-
selein, glas en aardewerk konden zy ook reeds vroeg
geweven stoffen vervaardigen.
Wie weet, of niet de spin den mensch op de
gedachte gebracht heeft, de draden aldus samen
te voegen ! Hoe dit ook zij , zeker is het, dat men
reeds vroeg behoefte gevoelde aan kleeding, en dus
naar de middelen omzag om aan die behoefte te
voldoen.
In het eerst gebruikte men algemeen beestenvellen.
Weldra wist men uit de vacht eene soort watten en
vilt te verkrijgen , en toen men nu eindelijk de wol
ook tot draden leerde verwerken, waren al heel
spoedig geweven kleedingstukken in gebruik. In
geen enkele woning ontbrak het spinnewiel: ge-
wone burgervrouwen en vorstinnen gebruikten haren
tijd om kleedingstoffen te vervaardigen. Wg lezen
immers dat Karei de Groote geene stoffen droeg,
dan die door zgne vrouw en dochters eigenhandig
waren bewerkt. '