Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
giet men het kwik er op, neemt vervolgens het
glas en drukt het op het kwik. Zóó laat men het
eenige dagen staan, na de plaat met een gewicht
van verscheidene honderden kilogrammen belast te
hebben. Door die drukking vloeit het kwik gedeel-
telik door de gootjes weg en wordt aan het einde
van de tafel opgevangen.
Is het glas nu lang genoeg in aanraking met het
mengsel van tin en kwik geweest, dan wordt de
spiegel langzamerhand zoo schuin gezet, dat hg ein-
delgk maar op ééne punt rust. Hierdoor kan het
kwik , dat zich niet met het tin vereenigd heeft,
geheel wegvloeien, en na al deze bewerkingen, die
omstreeks drie weken geduurd hebben , is de spiegel
gereed.
Platen, die na de slyping ongeschikt blijken voor
spiegels , kunnen goed gebruikt worden als venster-
glas in prachtige winkels, die men in den laatsten
tyd, in bijna alle steden heeft zien verrijzen. Zeer
trekken ook verzilverde glazen voorwêrpen, als kan-
delaars , luciferspotjes, sigarenstandaards enz. de aan-
dacht. Zij hebben dubbele wanden, waar tusschen
het mengsel wordt aangebracht.
Hoe ver men het in het glasslijpen gebracht
heeft, kunneri verschillende dingen doen zien, en
dat ook het schilderen op glas reeds geruimen tijd
bekend is, zult gg zeker wel weten. Denk anders
maar eens aan de prachtig geschilderde kerkglazen
in Gouda, door de gebroeders Dirk en Wouter Crabeth
en hunne leerlingen vervaardigd..