Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
acht dagen in den koeloven gelaten. Daarna moet
de glasplaat nog aan beide zijden geslepen worden,
en na 't slijpen overal even dik zgn. Een ongelijke
spiegel zou steeds scheeve beelden te zien geven.
In de slijpplaats staan de tafels reeds gereed. De
glasplaat wordt er met gips op vast gemaakt , en
eerst met scherp en grof zand, later met fijnere
slgpmiddelen glad geschuurd. Zijn nu beide zijden
goed glad en is de plaat overal even dik, dan wacht
zy nog slechts op een bekleedsel van tin en kwik-
zilver. Dit mengsel maakt haar in waarheid pas
tot een spiegel; want iedereen weet , dat alleen dit
de beelden terugkaatst en niet de oppervlakte van
het glas. Door de punt van een potlood tegen het
glas van een spiegel te houden , kunt gg dan ook
de dikte van het glas zien.
Het mengsel, dat men voor spiegels gebruikt,
bestaat, zooals gij reeds weet, uit kwikzilver en
tin. Kwik wordt slechts bg groote koude vast, maar
is in ons land altgd vloeibaar , en heeft die eigen-
schap dat het tin oplost. Werpt men stukjes tin
in kwik , dan verdwgnt het tin: het smelt en ver-
eenigt zich met het kwik. Stelt men nu dit meng-
sel aan de lucht bloot, dan verdampt eene groote
hoeveelheid kwik, en het mengsel wordt harder.
Om nu spiegels te verzilveren , legt men een stuk
bladtin , grooter dan de spiegel, op een marmeren
tafel, en strykt het overal goed glad. Aan de zijden
van de tafel zijn gootjes gemaakt. Zijn nu alle
vouwen uit het tin gestreken en geborsteld, dan