Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
adem genoemd wordt. Mij dunkt, gij raadt het
reeds; ^vij bedoelen het glas, dat om zijn geringen
prijs bijna niet wordt geteld, en toch voor zoo vele
zaken wordt gebruikt.
Ge vindt immers in elk huishouden voorwerpen,
die daarvan zyn gemaakt; onze spiegels worden er
van vervaardigd, en de voornaamste bestanddeelen
vau kijkers, waarmede groote mannen nieuwe we-
relden ontdekken, en de reeds bekende nagaan en
bespieden, zijn kunstig geslepen glazen.
En onze vensterglazen ! Al gelukte het ijzeren
platen te maken zóó dun , dat zij even doorschy-
nend waren als glas, ge zoudt ze spoedig weer door
glazen vervangen. Ze zouden u wel tegen wind en
regen beveiligen , maar onmogelijk zou het zijn in
den winter eene kamer te verwarmen. Al stooktet
ge nog zoo hard, 't zou niet warm worden. De
yzeren ruiten zouden al de warmte naar buiten af-
geven , en in de kamer zou het niet warmer worden.
Dat doen nu onze gewone vensterglazen niet; ze
houden de warmte binnen. Daarom ziet ge dan
ook aan sommige kachels glazen knoppen, daar
^zeren te warm worden. Metalen geleiden de warmte
goed , glas slechts in geringe mate. Bij de berei-
ding van eene zoo nuttige stof als het glas,
mogen wij wel een oogenblikje stil staan.
Gij weet immers gaarne, hoe men al die dingen
verkrygt waardoor ge u dagelijks ziet omringd, en
betrapt u zeiven wel eens op de vraag: hoe zou men
dit nu maken , waarvan zou dat vervaardigd zynp