Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
In 1709, dus slechts twee jaren later, werd reeds
het eerste Duitsche porselein verkocht. Frankrijk
kwam in de vervaardiging van porselein eenigen
tijd achteraan, want hoe men zocht , men kon de
grondstof, de porseleinaarde, niet vinden.
Op een goeden keer vond echter de vrouw van
een barbier een steen, dien haar man scheikundig
liet onderzoeken, om te zieii, waaruit hij bestond. En
wat geluk ! Hij bestond geheel uit zuivere porse-
leinaarde.
Dadelijlc werd nu de plaats, waar de vrouw dien
steen had gevonden, onderzocht, en men vond daar
eene rijke bedding. Nu was ook voor Frankrijk de
goudmijn geopend, en weldra, in 1774, verrees
in die streek eene porseleinfabriek, de nu zoo be-
roemde porseleinfabriek te Sèvres.
De vervaardiging van porselein heeft veel over-
eenkomst met die van ander aardewerk.
De grondstof, de porseleinaarde, wordt eerst
fijn gestampt, dan met water vermengd en tot eene
dikke pap gekneed. Die pap wordt langzamerhand
met water verdund, en daarna in vaten gedaan
om te bezinken. Na het bezinken wordt het water
er afgegoten, de achtergebleven slib geheel uitgeperst
en tot ballen gekneed.
Die ballen worden nu langen tijd, omstreeks een
jaar , in kelders gelegd , waar zij beginnen te gisten,
te rotten , eu geheel zwart worden. Komen zij in
de lucht, dan wordt de stof echter weer wit. De
porseleinaarde wordt nu weder gekneed eu tot