Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
poi'selein dan ook alleen in de woningen van aan-
zienlijken , en nog wel hoogst zeldzaam aangetroffen.
Ook vorsten schatten het Chineesche porselein
hoog. Men verhaalt zelfs dat August II, Keurvorst
van Saksen, aan den Pruisischen koning een geheel re-
gement dragonders in rnil gaf voor 40 stnks porselein.
Wel is nu het porselein niet meer zóó zeldzaam
als voor eenige eeuwen, maar door den hoogen prijs
is het toch niet zoo geschikt dagelijks gebruikt te
worden, als ander aardewerk.
Aangemoedigd door de groote geldsommen, die
men voor porseleinen kopjes, vazen en andere sie-
raden besteedde, beproefde men weldra in Frankryk
porselein te vervaardigen.
In 169Ö verschenen dan ook de eerste porseleinen
voorwerpen, die in Frankryk waren gemaakt, maar
zij moesten verre voor de Chineesche onderdoen. Zij
waren niet zoo doorschijnend en niet zoo hard,
en konden ook niet zoo tegen de hitte.
Eerst in 1707 gelukten de proefnemingen ia
Duitschland beter. Zeker apothekersbediende gaf
zich daar in dien tijd voor goudmaker uit, maar
werd spoedig gevangen gezet. Daar al zyne moeite
om goud te maken vruchteloos was, gaf mén hem,
op raad van een voornaam heer uit Saksen, ver-
schillende delfstoffen .uit dat land, om te beproeven
daaruit geen goud, maar porselein te maken.
Hij zocht lang, maar eindelijk vond hij de zooge-
naamde porseleinaarde, en nu was de grootste zwa-
righeid overwonnen.