Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
laag, eer hij zija plannen koa uitvoeren. Eindelijk
gelukte het hem eene kleine fabriek te bouwen, en
nu verdienen in die streek, de Potteriën geheeteu
30000 menschen hun brood , met het maken van
aardewerk.
Eene tak van nijverheid, die ook nu nog aan
velen werk verschaft, is het vervaardigen van Goud-
sche pijpen. Zg worden gemaakt vau eene fijne
kleisoort, die bij Keulen en ook in België ge-
vonden wordt en in het vuur wit brandt.
Zijn de pijpen in de lucht gedroogd, dan worden
ze met een stomp mes glad geschrapt en gebakken.
De beste soorten worden, om het kleven te ver-
minderen , nog bestreken met eene pap van gom ,
zeep en water.
2. porselein.
Lang vóór dat wij in Europa het porselein kenden,
wisten de Chineezen het te vervaardigen, maar ,
even als alles, hielden zij ook deze kunst zeer
geheim.
Eerst omstreeks 1500 maakten de Portugeezen de
overige Europeanen met dit voortbrengsel van Chi-
neesche ny verheid bekend, en daar het porselein
goeden aftrek vond, voerden zij steeds grootere hoe-
veelheden van China naar Europa.
Somtijds werden deze porseleinen voorwerpen met
hun gewicht aan goud betaald, en daarom werd