Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Men drukt n. 1. de klei iu die vormen, die uit
verschillende stukken bestaan , maakt ',haar van
binnen met een houtje gelijk en glad, en verbindt
die deelen met natte klei. Zoo worden ook alle
uitwendige versierselen later aangebracht.
Heeft nu ieder ding den veroischten vorm, dan
wordt het in de lucht te drogen gezet. Is alles
goed luchtdroog en hard geworden, dan is het ge-
schikt voor den oven. Moeten echter de voorwerpen
voor vloeistoffen gebruikt worden, dan worden ze
eerst verglaasd. Ze worden bestreken met eene pap
van lood, klei, zand en water , en vervolgens in
den oven gezet.
Door de hitte van het vuur smelt het lood, en
verspreidt zich over de oppervlakte. Hierdoor ver-
krijgen die voorwerpen liet aanzien, alsof ze met
eene dunne laag glas zijn bedekt.
Zijn ze lang genoeg in den oven geweest en goed
doorgloeid, dan worden de openingen van den oven
gestopt, om alles langzaam te doen bekoelen.
Na de bekoeling zijn de voorwerpen gereed en
ter verzending geschikt.
Ouder de fabrieken, die het beste aardewerk le-
veren , staan de Engelsche bovenaan. Zij hebben
dit te danken aan Wedgwood, die omstreeks 1750
leefde.
Even als zyn vader was ook hy pottenbakker, en
legde zich geheel toe op de vervaardiging van uit-
muntend werk.
Daar hij geen vermogen bezat, duurde het vrij