Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
voornamelijk de Egyptenareu en Grieken die hierin
uitmuntten.
De stof, die zij zóó bevallig wisten te kneden, is de-
zelfde, die onze pottenbakkers nu nog gebruiken: de klei.
Door verwering en afbrokkeling van gebergten,
door den invloed vau lucht en water , ontstond en
ontstaat nog dagelyks eene fijne stof, die door de
wateren ■ over de geheele aarde wordt verspreid. Die
stof is eerst met het water vermengd, maar bezinkt
langzamerhand, en vormt geheele aardlagen. Zóó
ontstaat de klei, die ook in sommige streken bij
ons ruim voorhanden is.
Brengt men na de klei in het vuur, dan wordt zy
hard, en juist deze eigenschap, en hare kneedbaar-
heid, maakt haar geschikt om er voorwerpen van
te vervaardigen voor huishoudelijk gebruik.
De klei, die in ons land wordt gevonden, brandt
in het vuur öf helder geel, en dieut dan tot het
maken van wit aardewerk, öf blauwachtig bruin ,
en wordt dan gebruikt voor bruin aardewerk.
Heeft nu de pottenbakker zijne klei goed gekneed,
en van steentjes gezuiverd, dan is zij voor verdere
bewerking geschikt.
Deze bewerking geschiedt alleen met de hand op
de zoogenaamde pottenbakkersschijf of met behulp
van vormen.
Schalen eu borden, die eene eenvoudige, ronde
gedaante hebben , worden geheel uit de hand be-
werkt. Langronde, hoekige of versierde voorwerpen
worden in vormen vervaardigd.