Boekgegevens
Titel: Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Auteur: Ettinger, W. van
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1874
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3727
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200588
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Allerlei: leesboek voor de hoogere klassen der volksscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
teu zg lang en plat, anderen weer roiid en diep!
Nu werden ze buiten gebracht, in de lucbt, ea
meenden dat ze nu al genoeg ondervonden hadden.
Maar toen ze zich verheugden, dat het koude
water verdween , en ze weer droog werden als te
voren, werden ze op nieuw te voorschyn gehaald. Bij
honderden werden ze dicht by een groot vuur ge-
zet, in een oven. Dat deed hun goed; maar wel-
dra kregen ze 't vreeselyk warm, zóó warm, dat
ze geheel rood werden. En toen ze 't niet langer
konden uithouden , werd de oven dichtgestopt.
Wat er nog verder gebeurde wisten ze niet.
Eindelyk waren ze toch ook weer uit den oveu
verlost, maar zij gevoelden zich nu zoo geheel anders
dan vroeger, — 't was of zy een hart hadden ge-
kregen , hard als steen!
Op eens gingen ze nu de wgde wereld in ; ze
werden verkocht, en nog eens verkocht en kwamen
zoo by uwe moeder in de kast als potten en pannen.
Dit en nog meer, kunt gij in de pottenkast
hooren. Wilt ge nog meer weten? Luistert dan%
Wanneer en door wien de eerste pot is gemaakt,
weten wij niet. Zeker is het al lang geleden, want
in de oudste geschiedenissen lezen wy reeds van
pottenbakkers.
Dat de potten en pannen uit die dagen er geheel
anders uitzien dan die wij nu meestal gebruiken ,
kunt ge wel begrijpen. Maar al waren de eerste
vormen soms lomp, al spoedig leerde men die
vormen fraaier en bevalliger maken, — en 't waren