Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
2 Geschiedenis van Richard.
MJ^Xin vader en zijn moeder waren beiden gestorven. Niets
hadden zij hem nagelaten. Het eenvoudige hutge, waarin zij
gewoond hadden, was nooit hun eigendom geweest en het
weinige huisraad, dat zich daarin bevonden had, was voor
schuld verkocht.
Zoo zwierf hij dan nu eenzaam en verlaten rond. Hij
moest wel hier en daar aan een vriendelijken boer rragen
om een nacht in het hooi te mogen slapen. Hij moest ook
wel, of hij wilde of niet, aan dezen en genen om een stuk
brood vragen. Hij wenschte echter niet met bedelen aan
den kost te komen. Neen, hij wilde doen, wat zijn moeder
hem met stervende hppen had aanbevolen.
— „Richard!" had zij gezegd, „als ik er straks niet meer
zijn zal, beproef dan om op een eerlijke wijze uw brood te
verdienen. Bedel niet en steel nog veel minder. Bid ook
vooral veel tot God, dat Hij met u moge zijn, als ge alleen
door de wereld zult zwerven."
Om dezen raad zijner moeder op te volgen, was hij nu
op weg naar de groote stad Londen. Hij hoopte daar op
een of andere wijze den kost te zullen verdienen. Dit ging
echter niet zoo spoedig, als hij wel gedacht had. Bij ver-
scheidene rijke menschen bel(ie hij aan, maar telkens werd
hem gezegd, dat zij zulk een jongen, als hij was, niet gebrui-
ken konden. Eindelijk stond hij voor het huis van een rijk
koopman. Terwijl hij, na aangebeld te hebben, wachtte, dat de
deur open zou gaan, kwam de heer zelf van de straat om in
zijn huis te gaan. Hij vroeg den jongen, wat hij te zeggen had.
— „Ach mijnheer, ik wou zoo graag, dat U mij gebrui-
ken kon, om 't een of ander te verrichten; ik wil alles