Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scan Volgende scanScanned page
tegenover uw kameraadjes, als zij u kwaad hebben gedaan.
En als ge groot geworden zijt, moet gij ook de menschen,
die u haten, liefhebben."
— „Maar vader, ik kan iedereen niet liefhebben," zei
Cornehs.
— „Bid dan den Heer, mijn lieve Cornells, dat Hij u ver-
gevensgezind make," sprak de vader.
OPGAVEN.
I. 1. Wanneer leest vader Vroom in den Bijbel? 2. Wat
vroeg Cornelis 's avonds ? 3. Wat deed de vader, eer
hij begon te vertellen ? 4. Luisterde de oudste zoon
ook ? 5. Wat wilde de gewonde soldaat gaarne hebben ?
6. Was hij ook dankbaar, toen hij het getaegen had ?
7. Hoe moeten wij leeren iedereen lief te hebben?
II. Schrijf het meervoud der volgende woorden op : ge-
wonde, gewoonte, huisgezin, soldaat, veldflesch, uni-
form, leger, geweer, kracht, mensch, ellende.
III. Een middagmaal kan men . . . gebruiken.
Een brief kan men schrijven.
Ga zoo voort en zeg wat men met elk der vol-
gende dingen kan doen.
Een geschiedenis, een gebod, een veldflesch, een
uniform, een geweer, een sabel, water, menschen die
ons haten, een vesting, een brug, een rivier.