Boekgegevens
Titel: De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Deel: No. 2
Auteur: Evers, A.
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1894
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3682
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200575
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De speeldoos: leesboekje voor de Christelijke school
Vorige scanScanned page
Bij den Uitgever dezes verschont mede:
DE ZWAET-Husen, Geschied, des Vaderlands. 2 st. è,
DE ZWAET-v. Zanten, » » » 2 st. ä
— — Eenige bladz. uit de Alg. Gesch. Ie st. 30, 2e st.
— — Bijbelsche tafereelen. Met 48 plaatjes 2 st. ä
H. NIEUWHUIS en F. 0. WIJLE, ChristeUjk school-
boek der Kerkgeschiedenis. 7e druk
C. VAN DEK VELDEN Jz, Raad en Bestuur Ie st. .
— — Raad en Bestuur 2e en 3e stukje, ä
R. HUSEN, Eerste beginselen van Ned. Taalk. 5e druk
E. J. VEENENDAAL, Volksw. en Maatsch. verkeer. 6e dr
— — Vergeet-mij-nieijes. 7e druk
— — Reseda. Leesboek voor school en huis. Be dr.
— — Uit het Delfstoffenrijk. 4e druk
— — Uit het Plantenrijk. 3e druk
— — Uit het Dierenrijk. 4e druk
— — Trap,der jeugd. 7 stulges, 4, 5, 6, T^!^, .
— — Klimop. 3 stukjes. Ie en 2e a 12^/2, 3e .
— — Vertelüngen en versjes. Ie st. 20 ct. 2e st.
— — Van Nabjj en van Verre ....
— — De Plantentuin .....
B. HENDRIKS, De Kindervriend. 5e druk. .
R. v. MILL, Ie—5e Spel- en Leesboekje. 6, 71/2 .
— — Leesboek voor school en huis .
A. EVERS, Nuttig en aangenaam. No. 1 I2V2, No 2
— — De Siieldobs . ...» 1 20, >2
— — Vertellinkjes en versjes. 3e druk
— — Mgn Leerplan. .
VAN WIJK, Bladknopjes
— — Blaadjes .
— — Bloesemknopjes .
— — Bloesems ,
VERMEULEN, Leercursus. 1 & 2 ä 10, 3 & 4 è
de WAAL, Mijn Bibliotheek. 3e druk.
WEERSMA, Uitspanning door inspanning. 1 en 2
van ZUYLEN, Briefjes ....
VERGERS, Bekn. Geschied, van Nederland .
v. WAGENINGEN, Tijdtafel v. d. Gesch. d. Vad.
KEUNING, Zingende pelgrim 2e druk .
— — Lieven en Loven. ....
WIJLE, De zangvriend. 5e druk .
SMINK, De kleine zanger. 2e druk
van WIJCK, De Christehjke zanger. 2e druk.
VOERMAN, Eenvoudige Liederen .
SERNE, Hosanna. 2e druk ....
ZALSMANS Kinderprenten in 70 soorten. . Per 100
v. ROOIJMN, Opvoeding in de lagere school
30 ct.
30 »
35 »
30 »
45 »
25 »
80 »
25 »
.40 »
25 >
30 »
35 »
35 >
35 »
10 »
15 »
25 »
40 »
40 »
30 »
10 »
20 »
15 »
25 »
25 »
30 »
15 »
15 »
15 »
20 »
15 »
50 »
40 »
15 »
15 »
10 »
30 »
30 »
25 »
20 »
25 »
10 »
/ 1.25
» 1.00
» 1.00

f m